Software KVM to control multiple computers

KVM เหมาะกับผู้ที่ต้องการใช้งาน Monitor หนึ่งตัว แต่ต้องการใช้งานคอมพิวเตอร์หลายๆตัว หรือนิยมนำไปใช้กับองค์กร

KVM ย่อมาจาก Keyboard Video Mouse คืออุปกรณ์ที่ใช้สำหรับควบคุมคอมพิวเตอร์ได้มากกว่า 1 เครื่อง ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่สามารถทำให้ คีย์บอร์ด จอ เมาส์ เพียง 1 ชุด สามารถใช้งานได้กับเครื่องหลายเครื่อง เป็นการช่วยประหยัดพื้นที่ในการติดตั้ง เพราะไม่ต้องต่อ Monitor แบบหนึ่งต่อหนึ่ง โดยศัพท์ทางวงการเรียกว่าระบบ KVM Switch หรืออุปกรณ์ที่ใช้สลับสัญญาณนั่นเอง ซึ่งตัว KVM เองนั้นมีหลากหลายประเภท  ฯลฯ

แต่ในที่นี้จะกล่าวถึง Software KVM แบบไม่ใช้อุปกรณ์นั่นเอง

Read More

 6,221 total views,  5 views today

วิธีตรวจเช็คแรงดันไฟฟ้า ของไดร์ชาร์จ และแบตเตอรี่รถยนต์

    1. เครื่องมือที่ใช้ในการตรวจวัดแรงดันไฟฟ้า Digital Multimeter หรือ Clamp Meter ทำการปรับโหมดย่านการวัดไปที่ วัดแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง ปลายเข็มสีแดงต่อเข้ากับขั้วบวกของแบตเตอรี่ ปลายเข็มสีดำต่อเข้าขั้วลบของแบตเตอรี่
      Read More

 3,158 total views,  1 views today

แรงดันไฟฟ้า (Voltage) และกระแสไฟฟ้า (Electric current)

แรงดันไฟฟ้า (Voltage) มีหน่วยเดียวกันเป็น Voltage ซึ่งแทนด้วย V

กระแสไฟฟ้า (Electric current) มีหน่วยเป็น Ampere ซึ่งแทนด้วย A

 

หม้อแปลงที่มี V เท่ากัน และ A เท่ากันหรือมากกว่า สามารถใช้แทนกันได้

 1,606 total views,  1 views today