การเพิ่ม tag vlan สำหรับ esxi

การเพิ่ม tag vlan สำหรับ esxi ที่ cisco จะมี command ดังตัวอย่าง

C3560E#show run int Gi0/2
Building configuration…

Current configuration : 210 bytes
!
interface GigabitEthernet0/2
description Gi0/2 to ESXi
switchport trunk encapsulation dot1q
switchport trunk native vlan 101
switchport trunk allowed vlan 4,18,300,301,302,303,502
switchport mode trunk
end

เมื่อเข้ามาที่ esxi หา tab Configure > Networking > Virtual switches > vSwitch0 (คือ port lan ที่เสียบอยู่) > Virtual Machine Port Group for a Standard Switch

 

Next ผ่านไป

พิมพ์ Network label และ เลข VLAN ID

 

Finish เสร็จสิ้น สร้าง VPS add network ตาม vlan ได้เลย

 3,057 total views,  1 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *