วิธีตรวจเช็คแรงดันไฟฟ้า ของไดร์ชาร์จ และแบตเตอรี่รถยนต์

  1. เครื่องมือที่ใช้ในการตรวจวัดแรงดันไฟฟ้า Digital Multimeter หรือ Clamp Meter ทำการปรับโหมดย่านการวัดไปที่ วัดแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง ปลายเข็มสีแดงต่อเข้ากับขั้วบวกของแบตเตอรี่ ปลายเข็มสีดำต่อเข้าขั้วลบของแบตเตอรี่

   Clamp Meter
  2. ทำการวัดแรงดันแบตเตอรี่ โดยยังไม่เปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าใดๆ ทั้งสิ้น ได้ค่าแรงดันไฟฟ้า ดังนี้ถือว่าปกติ
   – DC 12.43 V ( ขับล่าสุด 1 สัปดาห์ )
   – DC 12.61 V ( ขับล่าสุดเมื่อวาน )
  3. สตาร์ทเครื่องยนต์ แล้วเปิดแอร์ และอุปกรณ์ไฟฟ้าในรถทุกอย่าง แรงดันไฟฟ้าที่วัดได้ที่ขั้วแบตเตอรี่ตอนนี้ คือแรงดันไฟฟ้าที่ไดร์ชาร์จทำการอัดไฟเข้าไปเก็บที่แบตเตอรี่ ค่าแรงดันไฟฟ้าที่วัดได้จากไดร์ชาร์จ ดังนี้ถือว่าปกติ
   – DC 13.6 V – 14.8 V ( รอบเครื่องเดินเบา เปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกอย่าง )

 

 5,026 total views,  7 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *