เทคนิคการ Drop packet โดย static route null 0

เข้า Mode config ใน cisco
ip route xxx.xxx.xxx.xxx 255.255.255.255 Null0

เพื่อต้องการ drop ip packet อย่างง่าย และรวดเร็ว แทนการใช้ ACL ในเวลาเร่งด่วน
นิยมในสำหรับ ISP เพราะทำได้ง่ายและรวดเร็ว

 1,907 total views,  1 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *