แรงดันไฟฟ้า (Voltage) และกระแสไฟฟ้า (Electric current)

แรงดันไฟฟ้า (Voltage) มีหน่วยเดียวกันเป็น Voltage ซึ่งแทนด้วย V

กระแสไฟฟ้า (Electric current) มีหน่วยเป็น Ampere ซึ่งแทนด้วย A

 

หม้อแปลงที่มี V เท่ากัน และ A เท่ากันหรือมากกว่า สามารถใช้แทนกันได้

 1,966 total views,  1 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *