มนุษย์ กับ คอมพิวเตอร์

        สมองของมนุษย์มีความคิดสร้างสรรค์มากมาย แต่ไม่สามารถจดจำเรื่องราวที่สลับซับซ้อนต่างๆ ตลอดไปได้ การจดจำของมนุษย์ สิ่งไหนที่ทำเป็นประจำ สิ่งนั้นจะจดจำได้ดี แต่สิ่งไหนที่ไม่ค่อยได้ทำ ก็อาจจะหลงลืมบางอย่างไปได้ จึงเก็บเนื้อหาไว้ในรูปแบบ Webbase เพื่อเป็นการสรุป ทบทวน สะดวกต่อการเรียกใช้งาน ค้นหา และยังเป็นการแบ่งปันความรู้ให้กับผู้ที่สนใจอีกด้วย

ขออภัยหากเนื้อหามีการอธิบายข้ามขั้นตอนไป เพราะเน้นสรุป ทบทวน

 2,193 total views,  1 views today