Software KVM to control multiple computers

KVM เหมาะกับผู้ที่ต้องการใช้งาน Monitor หนึ่งตัว แต่ต้องการใช้งานคอมพิวเตอร์หลายๆตัว หรือนิยมนำไปใช้กับองค์กร

KVM ย่อมาจาก Keyboard Video Mouse คืออุปกรณ์ที่ใช้สำหรับควบคุมคอมพิวเตอร์ได้มากกว่า 1 เครื่อง ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่สามารถทำให้ คีย์บอร์ด จอ เมาส์ เพียง 1 ชุด สามารถใช้งานได้กับเครื่องหลายเครื่อง เป็นการช่วยประหยัดพื้นที่ในการติดตั้ง เพราะไม่ต้องต่อ Monitor แบบหนึ่งต่อหนึ่ง โดยศัพท์ทางวงการเรียกว่าระบบ KVM Switch หรืออุปกรณ์ที่ใช้สลับสัญญาณนั่นเอง ซึ่งตัว KVM เองนั้นมีหลากหลายประเภท  ฯลฯ

แต่ในที่นี้จะกล่าวถึง Software KVM แบบไม่ใช้อุปกรณ์นั่นเอง

Read More

 16,903 total views,  23 views today

วิธีตรวจเช็คแรงดันไฟฟ้า ของไดร์ชาร์จ และแบตเตอรี่รถยนต์

    1. เครื่องมือที่ใช้ในการตรวจวัดแรงดันไฟฟ้า Digital Multimeter หรือ Clamp Meter ทำการปรับโหมดย่านการวัดไปที่ วัดแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง ปลายเข็มสีแดงต่อเข้ากับขั้วบวกของแบตเตอรี่ ปลายเข็มสีดำต่อเข้าขั้วลบของแบตเตอรี่
      Read More

 4,335 total views,  3 views today

แรงดันไฟฟ้า (Voltage) และกระแสไฟฟ้า (Electric current)

แรงดันไฟฟ้า (Voltage) มีหน่วยเดียวกันเป็น Voltage ซึ่งแทนด้วย V

กระแสไฟฟ้า (Electric current) มีหน่วยเป็น Ampere ซึ่งแทนด้วย A

 

หม้อแปลงที่มี V เท่ากัน และ A เท่ากันหรือมากกว่า สามารถใช้แทนกันได้

 1,818 total views