วิธีตรวจเช็คแรงดันไฟฟ้า ของไดร์ชาร์จ และแบตเตอรี่รถยนต์

    1. เครื่องมือที่ใช้ในการตรวจวัดแรงดันไฟฟ้า Digital Multimeter หรือ Clamp Meter ทำการปรับโหมดย่านการวัดไปที่ วัดแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง ปลายเข็มสีแดงต่อเข้ากับขั้วบวกของแบตเตอรี่ ปลายเข็มสีดำต่อเข้าขั้วลบของแบตเตอรี่
      Read More

 5,025 total views,  6 views today