วิธีตรวจเช็คแรงดันไฟฟ้า ของไดร์ชาร์จ และแบตเตอรี่รถยนต์

    1. เครื่องมือที่ใช้ในการตรวจวัดแรงดันไฟฟ้า Digital Multimeter หรือ Clamp Meter ทำการปรับโหมดย่านการวัดไปที่ วัดแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง ปลายเข็มสีแดงต่อเข้ากับขั้วบวกของแบตเตอรี่ ปลายเข็มสีดำต่อเข้าขั้วลบของแบตเตอรี่
      Read More

 5,022 total views,  3 views today

แรงดันไฟฟ้า (Voltage) และกระแสไฟฟ้า (Electric current)

แรงดันไฟฟ้า (Voltage) มีหน่วยเดียวกันเป็น Voltage ซึ่งแทนด้วย V

กระแสไฟฟ้า (Electric current) มีหน่วยเป็น Ampere ซึ่งแทนด้วย A

 

หม้อแปลงที่มี V เท่ากัน และ A เท่ากันหรือมากกว่า สามารถใช้แทนกันได้

 1,909 total views