Software KVM to control multiple computers

KVM เหมาะกับผู้ที่ต้องการใช้งาน Monitor หนึ่งตัว แต่ต้องการใช้งานคอมพิวเตอร์หลายๆตัว หรือนิยมนำไปใช้กับองค์กร

KVM ย่อมาจาก Keyboard Video Mouse คืออุปกรณ์ที่ใช้สำหรับควบคุมคอมพิวเตอร์ได้มากกว่า 1 เครื่อง ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่สามารถทำให้ คีย์บอร์ด จอ เมาส์ เพียง 1 ชุด สามารถใช้งานได้กับเครื่องหลายเครื่อง เป็นการช่วยประหยัดพื้นที่ในการติดตั้ง เพราะไม่ต้องต่อ Monitor แบบหนึ่งต่อหนึ่ง โดยศัพท์ทางวงการเรียกว่าระบบ KVM Switch หรืออุปกรณ์ที่ใช้สลับสัญญาณนั่นเอง ซึ่งตัว KVM เองนั้นมีหลากหลายประเภท  ฯลฯ

แต่ในที่นี้จะกล่าวถึง Software KVM แบบไม่ใช้อุปกรณ์นั่นเอง

Read More

 22,842 total views,  31 views today